Lofotr utendørs jernvinne brynje-element

Utendørs Jernvinne

Jern var en viktig ressurs for vikingene.

For å lage jern av myrmalm måtte vikingene grave malm fra myra, røste malmen på et bål, lage trekull, bygge en ovn, lage blåsebelger, lage en «luppe» av malmen og sveise luppen til smibart jern. Det ligger en utendørs jernvinne like ved vikingskipshavna. Dette lille bygget brukes ved ujamne mellomrom til ulike aktiviteter.

Denne filmen viser hvordan utvinning av jern fra myrmalm kunne vært gjort:

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no