Lofotr smia brynje-element

Smia

Som ligger mellom naustet og høvdinggården, og er bygget i en slik størrelse at publikum kan få plass til å se smeden arbeide om sommeren.

Smeden var en viktig håndverker også i vikingtiden. Kanskje lagde han pilespisser, båtsøm og andre nyttige saker for både Høvdingen og andre folk på gården. Smeden er tilstede alle dager i uka i perioden 1. juni - 6. august. (2021:  Smed tilstede mellom ca. 1. juni - 6. august.)

Høvdingen på Lofotr hadde sannsynligvis sin egen smed, og trolig egen smie. Under utgravningene ble det funnet en mengde jernredskap, spiker og nagler. Det ble også funnet deler av minst tre sverd, noe som er uvanlig ved utgravninger av hustufter.

Gulvet i publikumsarealet er senket med 0,5 m. slik at tilskuerne bedre ser hva som foregår i smien. I tillegg til demonstrasjon av smedhåndverk for publikum, utfører vi tidvis eksperimentell arkeologi blant annet i form av produksjon av trekull og jernframstilling i området rundt smia.

Museets rekonstruksjon av smie ble bygget som et kompromiss mellom tradisjonelle byggeteknikker og moderne hjelpemidler.

  • Smias utforming er inspirert av utgravinger av jernalderens smiebygg bl.a. fra Gene i Nord-Sverige og L'Anse aux Meadows, New Foundland.
  • Hovedmaterialet er furu, hogget om sommeren og hentet fra Målselv.
  • Det er anvendt parvise stolper (3 par) med grov dimensjonering.
  • Grindkonstruksjoner er ikke påvist nord for Romsdalen, og for smia her på Borg er derfor Salten-stavlina anvendt som rammesystem.
  • Smien er dekket med never og torv, og bjørkenever ble anvendt som tekking i forhistorisk og historisk tid.
  • Veggene er av torv, dette gjør at smia går i ett med terrenget.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: booking@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no