Forskning og arkeologi utstillingsmonter brynje-element

Forskning og arkeologi

Museet er bygget som en direkte følge av de arkeologiske utgravningene på stedet. Borg har vært gjenstand for mange ulike forskningsprosjekter.

Forskning

Det er utført en betydelig mengde forskning om Borg siden museet åpnet i 1995. Foruten publiseringen av utgravingene fra perioden 1981 – 1989 og arbeidet med rekonstruksjon av båt (1992), naust og hus (1994/95) og smie (1998) gjelder det;

[toggle title="Les mer.." title-opened="Lukk.."]

  • Utgraving av Borg III
  • Geomagnetisk kartlegging av Innerpollen og Borgområdet
  • Prøvegravning i nausttufter omkring Innerpollen
  • Overflateregistrering av kulturminner i Borgområdet
  • Flateavdekking av anleggsspor (kokegroper, stolpehull etc) sør for høvdinghuset
  • Avgrensning av område med regionalt viktige kulturminner, jf. geono.no område 102
  • Klimaforskning med utgangspunkt i Innerpollen

[/toggle]

Forskningsplan

Forskningsplanen til Lofotr vikingmuseum ønsker å videreføre den tradisjonelle arkeologiske forskningen med konkrete forslag under kapitlene ”on site” og ”ta vikingen”. Det vil si mer forskning om Borg og Borg i et nordeuropeisk perspektiv. Under punktene ”eksperimentell arkeologi” og ”museologi og attraksjonsforskning” ønskes større fokus på utradisjonell arkeologisk forskning.

[toggle title="Les mer.." title-opened="Lukk.."]

Det har foreløpig ikke blitt utarbeidet noen ny forskningsplan. Forskningsplanen for 2008-2011 finner du her. Borg er et av tre sentralsteder i Lofoten (Buksnes, Borg og Gimsøy) i selskap med ca et dusin andre sentralsteder fra jernalderen i Nord-Norge. Borg ”on site” defineres synonymt med elementene som konstituerer maktsentret i jernalderen. Det vil si bosettingsporene på Borghøyden (Borg I – IV), gravfeltene og gravhaugene på gården Borg, stornaustene i Borgsjøen, det ringformede tunanlegget på Bøstad (ved Bøstadelva som skiller gården Borg og Bøstad) og andre kulturminner som del av kulturmiljøet til maktsenteret over tid.

Lofotr er et ”on site archaeological living history museum” (jf. diskusjonen på den 3. LiveArc konferansen, Foteviken Museum i Sverige 8. – 10. november 2007) og således vesentlig forskjellig fra museer bygget opp rundt originale gjenstandssamlinger. Gjenstandssamlingene i museets eie eller hvordan disse oppbevares/behandles er betinget av eksperimentell arkeologi og attraksjonsutvikling med filosofien at alle ting eller fasiliteter skal kunne berøres av den besøkende. Unntaket er utgravde gjenstander som er deponert fra Tromsø Museum. De ligger sikret i klimaregulerte montre.

Med ”vikingen” skal forskningen ”on site”, ”eksperimentell arkeologi” og ”museologi/attraksjonsforskning” vise Lofotr vikingmuseum i nasjonal, skandinavisk eller europeisk sammenheng. Borg er allerede etablert som et maktsentrum og en viktig lokalitet i vikingtiden gjennom tidligere forskning (Brodshaug og Solli 2006:289-306, Roesdahl 1993:35, 267, Roesdahl 1994:123f, Stamsø Munch, Johansen og Roesdahl (eds.) 2003, Solli 2006:281-297, Storli 2006:134).

Denne posisjonen vedlikeholdes med utgangspunkt i ekstern forskning og fortsatt gjennomføring av seriøse prosjekter ved Lofotr. ”Vikingen” forutsetter samarbeid med andre institusjoner, at vi deltar i ulike forskningsnettverk og at vi er til stede der aktuell forskning skjer. Høvdingesetet på Borg har vært tema i mange artikler, særlig innen arkeologi og historie. Det foreligger en hovedpublikasjon, som kan kjøpes gjennom vår butikk. Den heter "Borg in Lofoten - A chieftain`s farm in North Norway" og er redigert av Gerd Stamsø Munch, Olav Sverre Johansen og Else Roesdahl.

[/toggle]

Avhandlinger

Her er noen avhandlinger om høvdingesetet på Borg og Lofotr Vikingmuseum:

Lise Mariann Bolstad Alsli

Bare juks? En kvalitativ studie om barn og autentisitet i museum.

Masteroppgave i arkeologi, mai 2009. Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Trondheim.

Egil Brodshaug

Klebersteinsmaterialet fra de arkeologiske utgravningene av Borg III, Vestvågøy i Lofoten.

Hovedfagsoppgave i arkeologi våren 2005, Universitetet i Tromsø.

Linda Merete Høie

Kulturinstitusjonenes fortellinger om vikingtiden.

Hovedfagsoppgave i arkeologi, Arkeologisk Institutt, høst 2003, Universitetet i Bergen.

Gørill Nilsen

Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap - En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten.

Avhandling til graden Doctor Artium. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Institutt for arkeologi. Universitetet i Tromsø 2003.

Leonie Rebecca Peter

Integrating cultural heritage into a tourist destination, illustrated by the Lofotr Viking Museum in Borg, Norway.

Master’s Dissertation Academic Year: 2009

Submission Date: May 2009, University of Lugano, Switzerland Faculties of Economics and Communication

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: vikingmuseet@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no