Et levende museum brynje-element

Et levende museum hele året

Opplev et levende og autentisk vikingmiljø på Lofotr hele året

I høvdinghuset demonstrerer håndverkere sitt arbeid for deg, og både håndverkere og guide står klar til å svare på alle spørsmål du måtte ha. I høvdinghuset er du velkommen til å ta og føle på gjenstandene, som er laget på basis av teknikker eller funn fra vikingtiden. De arkeologiske utstillingene er åpne og her kan du studere unike funn fra stedet og nærområdet. Flere av funnene er svært spesielle og spennende. Du bruker din egen smart-telefon (eller låner hos oss) for å høre informasjonen om funnene. Filmen «Drømmen om Borg» gir deg en ide om hvordan livet kan ha vært på høvdinggården og hvorfor den ble fraflyttet. Vikingskipshavna med naust, smie og aktivitetsområde er ikke tilgjengelig om senhøsten/vinteren. Vikingskipet tas vanligvis inn i månedskiftet september/oktober og sjøsettes igjen ca medio mai. Dette kan variere fra år til år, avhengig av vær- og isforhold.

TEL: +47 76 15 40 00

EMAIL: booking@lofotr.no

WEB: www.lofotr.no